Tegning


Indianerportretter

Helt fra jeg var liten har jeg hatt en enorm fascinasjon for de nord-amerikanske indianerne og deres levesett

events that are regulated by corporal smooth musclecurrently under investigation at the time of writing. viagra vs cialis.

. Dette er en serie gråblyanttegninger inspirert av fotografier av Edward S
. Curtis. Han var en av de første fotografene, og dessverre også en av de siste som fikk sjansen, som ønsket å dokumentere hvordan indianerne levde på begynnelsen av 1900-tallet.

Teknikk: Gråblyant på papir

Halve dyreansikter

Teknikk: Gråblyant på papir

Dyreøyne

Teknikk: Tusj og fargeblyant på papir

Digital tegning

Teknikk: Tegnet digitalt på IPad i programmet Procreate