Tegning


Indianerportretter

Helt fra jeg var liten har jeg hatt en enorm fascinasjon for de nord-amerikanske indianerne og deres levesett. Dette er en serie gråblyanttegninger inspirert av fotografier av Edward S. Curtis. Han var en av de første fotografene, og dessverre også en av de siste som fikk sjansen, som ønsket å dokumentere hvordan indianerne levde på begynnelsen av 1900-tallet.

Teknikk: Gråblyant på papir

Halve dyreansikter

Teknikk: Gråblyant på papir

Dyreøyne

Teknikk: Tusj og fargeblyant på papir

Digital tegning

Teknikk: Tegnet digitalt på IPad i programmet Procreate